Čo je to fotovoltika?

Fotovoltika (nesprávne ale často používané je aj “Fotovoltaika”) Fotovoltika je však správny slovenský názov.
Ale čo to vlastne je? Fotovoltika je spôsob premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu pomocou fotovoltického javu.

Čo je fotovoltický systém?

Jednotlivé súčasti ako fotovoltické články pospájané do panelov, batérie, menič napätia (často označovaný ako “inverter”). Tento inverter mení jednosmerný prúd, ktorý produkuje systém na striedavý prúd, ktorý je využiteľný v domácnosti. Tieto systémy môžu byť umiestnené, viacmenej kdekoľvek kde je dostatok slnečného žiarenia. Na streche, fasáde a aj na zemi.
Systémy rozdeľujeme aj podľa spôsobu aké sú možnosti použitia ďalších zdrojov na grid on a grid off.

Grid on, alebo grid off?

Jednoduchým spôsobom podané je to základné rozdelenie systémov podlľa toho či máme alebo nemáme pripojené domové rozvody do verejnej siete.
Systém pripojený na verejnú rozvodovú sieť sa nazýva grid on a systém samostatne stojaci grid off alebo aj ostrovný systém.
Pri ostrovných systémoch sú však nevyhnutné batérie pre skladovanie elektrickej energie pre neskoršie použitie.

Je potrebné priame slnečné žiarenie?

Fotovoltický systém potrebuje denné alebo umelé svetlo. Najvyšší výkon má pri priamom slnečnom svetle.
Vyrábať elektrinu však môžete aj pri zatiahnutom počasí.

Kedy produkuje najviac elektriny?

Výkon fotovoltickej eletrárne závisí od množstva slnečného svitu, umiestnenia a technológie:
• ideálna orientácia fotovoltaických panelov je smerom na juh,
• ideálny sklon fotovoltických panelov je pre Slovensko 35-36 stupňov.

Tienenie môže výrazne redukovať koľko elektriny vyrobíte.

Strácajú fotovoltaické moduly účinnosť s časom?

Fotovoltaické články strácajú svoju účinnosť približne 0,8-0,9 % ročne v závislosti od výrobcu a typu článku.
Výrobcovia však dávajú na články garanciu niekedy až na 25 rokov s poklesom výkonu o 20 % za celú túto dobu.
Takže aj po tomto čase môžete stále vyrábať 80 % výkonu elektrárne.