Dokumentácia

OnGrid

Technický-list-Conext-ComBox.pdf
Technický-list-Conext-Monitor-20.pdf
Technický-list-Conext-RL-striedač-SK.pdf
Technický-list-Conext-XW-plus-striedač-NOVINKA-SK.pdf
Technický-list-Conext-SW-striedač-SK.pdf
Technický list – ConextBatteryMonitor
Technický-list-MPPT-60-150-fotovoltaický-regulátor-nabíjania-SK.pdf
Technický-list-MPPT-80-600-fotovoltaický-regulátor-nabíjania-SK.pdf

OffGrid (ostrovný systém)

OffGrid Content

Hybridný systém

Hybridný systém Content

Ohrev (teplá úžitková voda - TÚV)

Ohrev (teplá úžitková voda – TÚV) Content

Projekt Zelená domácnostiam

Vseobecné podmienky Zelená domácnostiam – V1 – 14. 8. 2015